inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > Aktuality

Vodní elektrárna Chancay/Rucuy v Peru

25.10.2016
Uvedení vodní elektrárny do provozu...

V únoru 2013 společnost INGOS s.r.o. podepsala smlouvy se společnostmi SINERSA SA a Empresa Administradora Chungar SAC na dodávku a montáž elektrické a ovládací části na vodní elektrárny Chancay (SINERSA) a přidruženou Rucuy (Chungar) v Peru, oblast Huaral. Obě elektrárny jsou připojeny ke společnému přivaděči s délkou cca 1300 m, který je napájen derivačním kanálem v celkové délce cca 13 km.

Součástí systému kanálů je ovládací zařízení pro vyrovnávací nádrž, sedimentační nádrž, vtokový objekt a vodní komoru, všechny jsou vybaveny PLC s komunikací se strojovnou. Vodní spád je 650 metrů, ve strojovně jsou instalovány celkem čtyři horizontální soustrojí Peltonovy turbíny se synchronním generátorem, 10 MW každé.

Dodávka se skládá z 60kV VVN, VN a NN zařízení, kompletního řízení a systému elektrických ochran obou elektráren a společného dispečinku s nástěnnými monitory se SCADA systémem. VVN zařízení zahrnuje dodávku 60kV vývodu s proudovými a napěťovými transformátory, vypínač kombinovaný s odpojovačem v podobě COMPASS modulu od ABB a výkonový transformátor 40MW výrobce WEG.

VN zařízení je založeno na 13,8kV rozvaděči ZS1-ABB skládajícího se z dvojice rozvoden každá o pěti polích. NN řídicí a ovládací rozvaděče jsou výrobkem INGOSu, řídicí systém ABB na bázi PLC je proveden na řadě AC-800 a elektrická ochranná relé jsou dodávkou GE. Elektrárna je napájena přes pomocný transformátor 160kVA, 110VDC záložní systém je napájený bateriemi s usměrňovači Eltek.

Vzájemná komunikace mezi jednotlivými vtokovými objekty a strojovnou vodní elektrárny je zajištěna optickým vedením v kruhové topologii implementovaným ve vzdušném napájecím vedení 20kV(OPGU) zajišťovaným investorem. Projekt byl uveden do provozu v srpnu 2016 s ověřenými technickými parametry podle návrhu.