inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > Reference a ocenění > Reference - Filipíny

Filipíny

VE Davao, v realizaci

projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN pro vodní elektrárnu o výkonu 1 × 3030 kVA.

VE Timbaban, v realizaci

Projekt a dodávka řídicího systému elektrárny a kompletního elektrotechnologického zařízení VVN, VN, NN elektrárny o výkonu 3 × 7862 kVA.

VE FLS, 2015

Projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 2400 kVA.

V červnu 2015 byla uvedena do provozu vodní elektrárna FLS na Filipínách. INGOS se na výstavbě podílel jako dodavatel elektrické části a zajišťoval dodávku elektrického vyvedení výkonu, zařízení vlastní spotřeby elektrárny, řídicího systému a elektrických ochran. V elektrárně jsou instalovány dvě soustrojí s Francisovými turbínami a synchronními generátory o celkovém výkonu 4800kVA.

VE Cabulig rehabilitace, 2015

Celková rehabilitace elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2× 5700 kVA po povodních z roku 2014.

V červnu 2014 INGOS s.r.o. podepsal se společností Mindanao Energy Systems kontrakt na rekonstrukci elektrotechnické části vodní elektrárny Cabulig (2 x 5700 kVA) na Filipínách. Předmětem rekonstrukce je elektrotechnické zařízení nízkého a vysokého napětí, řídicí systém a elektrické ochrany. Elektrárna byla poškozena při záplavách a sesuvech půdy v lednu 2014. V červenci byly provedeny demontáže poškozeného zařízení, ukončení výroby nového zařízení a doprava jsou naplánovány na srpen a září. Uvedení elektrárny do opětovného provozu se předpokládá v listopadu 2014.

     

MVE Bubunawan, 2014

Projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 7300 kVA.

VE Cabulig, 2012

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 5800 kVA.

MVE Umiray, 2012

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 1000 kVA.

MVE San Luis, 2010

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 450 kVA.

MVE Sevilla, 2008

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1660 kVA.