inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Vodní elektrárny

Naše společnost se specializuje na řídicí systémy vodních turbín a hydroelektráren, monitorovací systémy hrází a jezů a na oblast softwarových aplikací systémů SCADA.

Regulátory turbín

Digitální regulátor START-SM je konstruován pro všechny typy turbín a je dodáván jako součást ovládacího systému elektrárny. Regulátor zajišťuje regulaci hydraulických prvků turbíny za provozu i při jejím odstavení, včetně vazby rozváděcího kola a oběžného kola (tzv. cam curve) u Kaplanových turbín. Regulátor umožňuje následující hlavní možnosti regulace:

 • Ovládání polohy šoupátka rozváděcího kola turbíny
 • Ovládání polohy oběžného kola
 • Regulace otáček (při synchronizaci, provozu na izolované síti a provozu na paralelní síti)
 • Kontrola průtoku
 • Regulace hladiny
 • Regulace výkonu

Obousměrný přenos signálů mezi regulátorem a řídicím systémem se provádí přes sběrnicové rozhraní (např. Profibus, ModbusTCP). Kromě přenosu signálů a povelů jsou zde rovněž hardwarové binární vstupy a výstupy pro signalizaci poruchových stavů.

Regulátory pokrývají veškeré potřeby diagnostiky pro všechna měření, rozváděcí kolo turbíny, oběžné kolo turbíny, otáčky, proud a ovládací prvky. Regulátor je vybaven monitorovací funkcí obvodu „watch dog“ - tedy při chybné funkci regulátoru nebo při ztrátě komunikace s ovládacím systémem elektrárny, je provedeno odstavení stroje.

Hardwarové vybavení regulátoru je provedeno průmyslovým PLC.

Regulátory buzení

Mikroprocesorové regulátory AVR-Tenel typu TE-5301 a TE-5402 zajišťují buzení pro všechny typy synchronních generátorů (bezkartáčové, s budičem, statickým buzením) a všechny potřebné regulační režimy.

Řídicí systémy hydroelektráren

Naše řídicí systémy zabezpečují:

 • Automatický provoz řízeného technologického zařízení
 • Optimalizaci provozu
 • Vysokou provozní spolehlivost
 • Archivaci provozních dat

Procesní stanice soustrojí zabezpečuje:

 • Automatické spouštění a odstavení soustrojí
 • Automatické odstavení v případě poruchy či nouzového stavu, vyhodnocení a archivace takových stavů.
 • Ostrovní provoz
 • Spuštění elektrárny za podmínek po výpadku sítě

Systémy SCADA

 • Systém indikuje stavy zařízení pomocí diagramů technologického procesu, současné a minulé trendy všech naměřených hodnot, všech chyb a výstražných hlášení
 • Systém vede provozní knihu, kde se automaticky zaznamenávají všechny stavby
 • Systém následného vyhodnocení post mortem umožňuje zpětně identifikovat závady na zařízení; veškeré údaje jsou ukládány vždy za předem nastavené období (v řádu měsíců, či let)
 • Bezpečné monitorování přes internet pomocí web serveru
 • Dálkový monitoring, řízení a diagnostika