inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > Reference a ocenění > Reference - Česká republika

Česká republika

VE Nechranice, 2021

Projekt a dodávka výměny ochran generátoru, elektroinstalace, polní instrumentace, revize buzení generátorů a monáž zařízení VN 6,3 kV a 22 kV pro vodní elektkrárnu o výkonu 2 x 6,25 MVA.

MVE Modřany, 2020

Projekt a dodávka modernizace řídicího systému a elektrických ochran vodní elektrárny o výkonu3 x 500 kW.

MVE Labe - Hradec Králové, 2019

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN elektrárny o výkonu 3 × 250 kVA.

MVE Štvanice, 2019

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN elektrárny o výkonu 3 × 2100 kVA.

V srpnu 2017 byly zahájeny práce na modernizaci elektrické části vodní elektrárny Štvanice v Praze. Modernizace elektrické části sestává z výměny hlavního transformátoru, transformátorů vlastní spotřeby, záložního dieselagregátu, řídicího systému, elektrických ochran a statických budících systému generátorů. Součástí akce je také výměna elektroinstalace a modernizace pomocných zabezpečovacích systémů elektrárny, jako jsou EPS, EZS nebo kamerový systém.

Uvedené práce jsou součástí modernizace technologické části vodní elektrárny, která bude probíhat postupně po jednotlivých soustrojích s cílem minimalizovat odstávky elektrárny a ztráty ve výrobě elektrické energie. Ukončení rekonstrukce je plánováno přibližně na polovinu roku 2019.

Vodní elektrárna Štvanice slouží svému účelu již déle než sto let. Poprvé byla uvedena do provozu již v roce 1914. Velkou modernizací prošla v letech 1983 – 1987 a od té doby je vybavena třemi Kaplanovými přímoproudými turbínami, každou o instalovaném výkonu 1,89 MW, a synchronními generátory.

Elektrárna je díky své secesní neoklasicistní budově dnes již neodmyslitelnou součástí říčního panoramatu Prahy.

Autor fotografií: Eliška Anna Kubičková

MVE Želivka, 2018

Projekt a dodávka řídicího systému pro elektrárnu o výkonu 1 x 600 kVA.

MVE Klabava, 2018

Projekt a dodávka řídicího systému elektrárny a kompletního elektrotechnologickéh zařízení, VN, NN elektrárny o výkonu 1 x 250 kVA.

MVE Brandýs nad Labem, 2018

Projekt a dodávka řídicího systému elektrárny a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN elektrárny o výkonu 3 × 1530 kVA.

MVE Počaply, 2017

Projekt a dodávka řídicího systému, elektrických ochran a kompletního elektrotechnologického zařízení NN pro elektrárnu o výkonu 2 × 30 kVA.

VE Lobkovice, 2016

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1265 kVA.

V září 2015 byly zahájeny projekční práce na rekonstrukci malé vodní elektrárny Lobkovice. Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1945 a jsou v ní instalovány dvě Kaplanovy turbíny každá o výkonu 1025 kW. INGOS se na rekonstrukci podílí jako dodavatel elektrické části v rozsahu dodávky zařízení vysokého a nízkého napětí, řídicího systému a elektrostavební instalace.

Účelem celkové rekonstrukce je optimalizace využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Lobkovice modernizací technologického zařízení s cílem dosažení vyšší účinnosti, spolehlivosti a životnosti zařízení pro ekologickou výrobu elektrické energie v MVE. Dokončení rekonstrukce je naplánováno na léto 2016.

MVE Litice, 2015

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN vodní elektrárny o výkonu 1 x 1330 kVA.

MVE Libčice, 2014

Modernizace řídicího systému a elektrických ochran vodní elektrárny o výkonu 2 x 2700 kVA.

MVE Štětí, 2014

Projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 4000 kVA.

MVE Podbaba, 2014

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1265 kVA.

MVE Lipno II, 2014

Projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 1 × 375 kVA.

MVE Nové Hamry, 2014

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 1 × 120kVA.

MVE Tři Chaloupky, 2013

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 2000 kVA.

ORC Vodňany - Organický Rankinův cyklus, 2013

Projekt a dodávka elektrotechnologického zařízení NN, elektrických ochran a fázování generátoru pro plynovou turbínu elektrárny o výkonu 1 × 720 kVA.

MVE Litoměřice, 2013

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního  elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 3800 kVA.

MVE Pardubice, 2012

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 2450 kVA.

MVE Smiřice, 2012

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 3200 kVA.

MVE Římov, 2011

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 800 kVA a 1 × 400 kVA.

MVE Seč, 2011

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 3900 kVA.

MVE Kunčina Ves, 2009

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení vodní elektrárny o výkonu 1 × 37 kW a 1 × 207 kW.

MVE Kostomlátky, 2008

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1480 kVA.

MVE Hradištko, 2008

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1160 kVA.

Wikov Wind - zkušební pracoviště, 2007

Dodávka technologie pro napájení zkušebního pracoviště větrných turbín, rozvodna 6 kV, rozvody NN, kabeláž.

MVE Obříství, 2007

Výměna ŘS, ochran, elektroinstalace, projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1200 kVA.

MVE Spálov, 2007

Výměna ŘS, ochran, elektroinstalace projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1500 kVA.

MVE Vraňany, 2007

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 3125 kVA.

MVE Pastviny, 2006

Modernizace řídicího systému vodní elektrárny o výkonu 1 × 4000 kVA.

MVE Přelouč, 2005

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1200 kVA.

MVE Želivka, 2004

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 600 kVA.

MVE Štvanice, 2002/04

Oprava řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN pro výkon 3 × 1900 kVA, modernizace stroje TG3.

MVE Libčice, 2002/03

Dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN pro výkon 2 × 2500 kVA v rámci oprav po povodni včetně řídicího systému, elektrických ochran a vývodu 22 kV.

MVE Podbaba, 2002/03

Ddodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN pro výkon 2 × 820 kVA v rámci oprav po povodni včetně řídicího systému, elektrických ochran a vývodu 22 kV.

MVE Potůčky, 2003

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN pro výkon 1 × 190 kVA.

ÚČOV Praha - oprava energocentra, 2003

Oprava řídicího systému a rozvoden energocentra po povodni - rozvodny 22 kV, 6,3 kV a rozvaděče NN.

ÚČOV Praha - výměníky a teplovod, 2002

Zvýšení výkonu a rekonstrukce teplovodu, projekt a dodávka řídicího systému a kompletního technologického zařízení pro rozvod teplé užitkové vody a ústředního topení vč. tepelných.

MVE Pastviny, 2001

Projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN pro výkon 1 × 4000 kVA.

ÚČOV Praha - 4. kogenerační jednotka, 2000/01

Projekt a realizace 4. kogenerační jednotky vč. úpravy bioplynu pro zařízení spalující bioplyn v čistírně (stavební část, VZT, rozvody a akumulace vody, rozvody a úprava bioplynu, elektrotechnologie, měření a regulace).

ÚČOV Praha - řídicí systém energocentra, 2000/01

Projekt a dodávka řídicího systému energocentra a monitorovacího systému ochran.

MVE Kostelec nad Labem, 2000

Projekt a realizace kompletního elektrotechnologického zařízení pro výkon 3 × 770 kW, generální dodavatel včetně rekonstrukce hydrauliky.

ÚČOV Praha - rekonstrukce energocentra, 1999

Výměna rozvodny R62 (6,3 kV) a hlavního rozvaděče NN, (In=1600A).

MVE Krhanice, 1999

Projekt a realizace kompletního elektrotechnologického zařízení pro výkon 2 × 200 kW, generální dodavatel včetně rekonstrukce hydrauliky.

MVE Mohelno, 1999

Projekt a realizace kompletního elektrotechnologického zařízení pro výkon 1 × 600 kW.

ÚČOV Praha - energocentrum, 1998

Studie využití plynového motoru, projekt rekonstrukce ochran ve stávajících rozvodnách.

MVE Spálov, 1998

Projekt a realizace elektrotechnologického zařízení rekonstrukce vodní elektrárny včetně elektrických ochran pro výkon 2 × 1200 kW, inženýring řídicího systému.

MVE Libčice, 1997/98

Oživení, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu el. zařízení pro výkon 2 × 2400 kVA.