respektujeme přírodu

HPLC detektory

Dokumenty ke stažení

 

UV-VIS LCD 5000

Tento detektor je určen pro analytickou a preparativní kapalinovou chromatografii. Světelný zdroj, složený z deuteriové a halogenové výbojky a monochromátoru, zajišťuje nastavení proměnlivé vlnové délky v rozsahu 190-700nm. LCD 5000 je detektor s vysokou přesností a reprodukovatelností vlnové délky, a nízkým šumem a driftem. Výměnou standardní analytické kyvety je použitelný pro preparativní chromatografy, a též i mikrokolonovou chromatografii. Dále je použitelný pro měření absorbance v průtočné kyvetě všude tam, kde je možno nasát vzorek do kyvety a měřit absorbanci, a to jak při jedné vlnové délce tak i v částečném spektru. Tento detektor je plně ovladatelný freeware systémem CHROMuLAN či komerčním softwarem Clarity.

rozsah vlnových délek 190-700nm
přesnost vlnové délky ±1nm
reprodukovatelnost vlnové délky ±0,1nm
šum ±1E-5AU při časové konstantě 1s
drift ±5E-4AU/h
kyveta 5mm, 5ul

 

UV LCD 5254

Detektor s proměnnou vlnovou délkou 190-370nm se standardní deuteriovou výbojkou. Tento detektor je ovladatelný freeware systémem CHROMuLAN či komerčním softwarem Clarity (Clarity Demo download).

 

 

RI LCR 5000

Diferenciální detektor RI LCR 5000 nabízí citlivost, stabilitu a reprodukovatelnost pro optimální RI detekci. Tepelný výměník a izolovaná optika s programovatelným ovládáním teploty zajišťuje stabilní baseline a optimální poměr signál/šum. Detektor nabízí též funkce autopurge a autozero. Tento detektor je plně ovladatelný komerčním softwarem Clarity.

  analytická verze semipreparativní verze
rozsah RIU 1-1,75 1-1,75
lineární rozsah 0-1000ul RIU 0-2000ul RIU
šum 5E-9RIU 10E-8RIU
drift 1mV/hod 1mV/hod
průtok 0,2-5ml/min 5-50ml/min
kyveta 9ul, 45° 13ul, 5°
teplota 35-55°C 35-55°C