respektujeme přírodu

HPLC detektory

Dokumenty ke stažení

 

UV-VIS LCD 5000

Tento detektor je určen pro analytickou a preparativní kapalinovou chromatografii. Světelný zdroj, složený z deuteriové a halogenové výbojky a monochromátoru, zajišťuje nastavení proměnlivé vlnové délky v rozsahu 190-700nm. LCD 5000 je detektor s vysokou přesností a reprodukovatelností vlnové délky, a nízkým šumem a driftem. Výměnou standardní analytické kyvety je použitelný pro preparativní chromatografy, a též i mikrokolonovou chromatografii. Dále je použitelný pro měření absorbance v průtočné kyvetě všude tam, kde je možno nasát vzorek do kyvety a měřit absorbanci, a to jak při jedné vlnové délce tak i v částečném spektru. Tento detektor je plně ovladatelný freeware systémem CHROMuLAN či komerčním softwarem Clarity.

rozsah vlnových délek 190-700nm
přesnost vlnové délky ±1nm
reprodukovatelnost vlnové délky ±0,1nm
šum ±1E-5AU při časové konstantě 1s
drift ±5E-4AU/h
kyveta 5mm, 5ul

 

UV LCD 5254

Detektor s proměnnou vlnovou délkou 190-370nm se standardní deuteriovou výbojkou. Tento detektor je ovladatelný freeware systémem CHROMuLAN či komerčním softwarem Clarity (Clarity Demo download).