inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > Hlavní činnosti a obory > Řídicí systémy a software

Řídicí systémy a software

Projekty a dodávky řídicích systémů od snímání provozních veličin, dílčích regulačních obvodů, přenosů dat až po dodávky operátorských a dispečerských pracovišť včetně uživatelského a vizualizačního SW.

Energetika

  • řízení vodních elektráren a rozvoden elektrické energie

Vodní hospodářství

  • řízení úpraven vod, vodojemů, čistíren odpadních vod a čerpacích stanic

Řízení technologie a energetiky pražského metra

  • NN rozvody a MaR v rámci automatického systému dispečerského řízení technologie a energetiky

Technika budov

  • měření a regulace pro vzduchotechniku, klimatizaci a vytápění

Tepelná technika

  • řízení kombinovaných výtopen s výrobou elektrické energie, zařízení pro využití odpadního tepla, zařízení pro kombinované zásobování teplem a chladem, zásobníků chladu. Zpracování bioplynu.

Součástí našich dodávek řídicích systémů je i programové vybavení:

  • programové vybavení pro regulaci a řízení
  • grafické vizualizační programy pro komunikaci obsluhy s řízenou technologií
  • uživatelské programy pro řízení technologických celků jako jsou malé vodní elektrárny, čistírny a úpravny vody, výměníkové stanice, technologie Metra apod.

Rozhodnete-li se objednat u nás technické zařízení pro tvorbu průmyslového nebo komfortního prostředí v určitých objektech nebo řídicí systém pro konkrétní technologii, máte jistotu, že bude celý komplex pracovat podle Vašich představ.

 

INGOS s.r.o. je systémovým integrátorem: