inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

INGOS s.r.o. dbá na ochranu osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ("GDPR") tj. dle Zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů.

 

Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující zásady:

  • zpracovávat osobní údaje spravedlivým, zákonným a transparentním způsobem v souladu s právy jednotlivců
  • zajišťovat, aby veškeré osobní údaje zpracovávané pro konkrétní účel byly přiměřené, relevantní a nebyly pro tento účel nadbytečné
  • udržovat osobní údaje přesné a aktuální
  • zabezpečit osobní údaje proti ztrátě nebo zneužití
  • uchovávat osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné

 

Respektujeme Vaše soukromí a při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení. Ochrana Vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. 

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Jako subjekt zpracování osobních dat máte následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, podat námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.