inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > Reference a ocenění > Reference - Bolívie

Bolívie

VE Corani - soustrojí 5, 2018

Stavební práce: projekt a výstavba strojovny (rozšíření stávající strojovny) a tlakového přívodního potrubí.

Mechanická část: projekt a dodávka horizontální Peltonovy turbíny, generátoru a příslušenství kulového ventilu DN 800.

Elektrická část: projekt a dodávka kompletního elektrotechnologického zařízení VVN, VN, NN, o výkonu 1 × 18 MVA, projekt a dodávka řídicího systému elektrárny a SCADA systému elektrárny.

V dubnu 2016 byl podepsán kontrakt na rozšíření vodní elektrárny Corani v Bolívii. Jedná se o projekt na klíč sestávající z rozšíření stávající vodní elektrárny se čtyřmi soustrojími o páté soustrojí výkonu 18MVA.

Součástí kontraktu je rozšíření stávající strojovny soustrojí, výstavba nového odtokového kanálu a napojení přívodního potrubí na stávající dvojici přivaděčů včetně kotevních bloků a potrubních uzávěrů.

Součástí dodávky je kompletní strojně technologická část nového soustrojí - horizontální Peltonova turbína a generátor, potrubní uzávěr, přivaděč a také elektro část - VVN vývod pro napojení do stávající rozvodny 115kV, transformátor 18MVA, 10kV rozvaděče generátoru a vlastní spotřeby, NN rozvaděče hlavního a záložního napájení, řídicího systému, elektrických ochran a buzení generátoru.

Průběh výstavby spodní stavby strojovny a nosných sloupů horní stavby:

 • 8/2018

 • 6/2018

 • 5/2018

 • 4/2018

 • 3/2018

 • 1-2/2018

 • 11/2017

 • 9-10/2017

 • 7-8/2017

 • 3-6/2017

 • l-2/2017