inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > Hlavní činnosti a obory > Vodárenství a čistírenství

Vodárenství a čistírenství

Společnost INGOS s.r.o. spolupracuje na výstavbě nových, případně modernizaci starších čistíren odpadních vod, úpraven vod a čerpacích stanic.

V rámci našich činností v oblasti ČOV dodáváme technologické celky včetně dodávek zařízení NN,VN, měření a regulace pro vodní linky, kalové a plynové hospodářství, energetické hospodářství.

Nabízíme:

  • Audity stávajících technologických zařízení
  • Návrhy nového technického řešení
  • Vypracování projektové dokumentace a realizace projektů

Uvedené činnosti nabízíme pro následující oblasti:

Energetická zařízení

  • Automatický systém řízení technologických zařízení - vodní linka, kalové a plynové hospodářství
  • Automatický systém řízení energetických zařízení - rozvody VN, NN, transformátory, elektrické ochrany
  • Rozvaděče NN pro napájení elektrických spotřebičů a motorových rozvodů
  • Rozvaděče pro řídicí systém, vč. vlastního řídicího systému pro jednotlivá technologická a energetická zařízení
  • Kamerové systémy, EZS, EPS, docházkový systém

Ve spolupráci s předními technologickými firmami, dodáváme:

  • Vodní linky - česle, lapačky písku, šnekové čerpací stanice, usazovací a dosazovací nádrže, aktivní nádrže, dmychadla, kompresory
  • Kalové a plynové hospodářství - čerpadla, plynojemy, vyhnívací nádrže, zahušťovací a odvodňovací odstředivky, zařízení pro nakládku a odvoz kalu, kogenerační jednotky, kotelny, hořáky zbytkového plynu, potrubní cesty