respektujeme přírodu

Úvodní strana > Laboratorní přístroje > Vybrané reference

Vybrané reference

Česká republika Egyptská arabská republika Maďarsko Polská republika Republika Srbsko Rakousko Ruská federace Slovenská republika Ukrajina Uzbekistán

Česká republika

 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / General University Hospital in Prague
  • Ústav dědičných metabolických poruch / Institute of Inherited Metabolic Disorders
 • Fakultní nemocnice Olomouc / University Hospital in Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava / University Hospital in Ostrava
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. , Praha / Institute of Animal Science in Prague
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno / Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture in Brno
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský in Prague - Motol / Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture in Prague - Motol
 • Agrovýzkum Rapotín s.r.o / Agrovýzkum Rapotín s.r.o
  • Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů - Pohořelice / Department of Animal Nutrition and quality of animal products in Pohořelice
 • MZLU Mendelova zemědělská a lesnická universita Brno / Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
 • Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno / University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno
  • Fakulta veterinární hygieny a ekologie / Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology
 • Akademie věd České republiky, Praha / Academy of Science, Praha
  • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. / Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v.v.i.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha / Institute of chemical technology Praha
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha / Czech university of life sciences Praha
 • Jihočeská universita České Budějovice, fakulta zemědělská / University of south Bohemia České Budějovice
 • Agrobac s.r.o., Trnava u Zlína / Agrobac Ltd., Trnava u Zlína
 • Laboratoř Postoloprty s.r.o., Postoloprty / Laboratory Postoloprty Ltd., Postoloprty

Egyptská arabská republika

 • Cairo university, Faculty of Agriculture, department of Biochemistry

Maďarsko

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi / Budapest University of Technology and Economics
  • Vegyészmérnöki Kar, Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszek / Faculty of Chemical Engineering, Department of Biochemistry and Food Technology
 • Kaposvári Egyetem / Kaposvar University
  • Állattudományi Kar, Tanszék Kémia és Biokémia Kaposvár / Faculty of Animal Science, Department of Chemistry and Biochemistry, Kaposvar
 • Pannon Agrártudományi Egyetem / Pannon University of Agriculture
  • Georgikon Kar, Deprtment Takarmányozástani, Keszthely / Georgikon Faculty, Department of Animal Nutrition, Keszthely  

Polská republika

 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Radzikow / Plant Breeding and Acclimatization Institute in Radzikow
 • Politechnika Łódzka / Lodz University of Technology
  • Instytut Biochemii / Institute of Technical Biochemistry
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / West Pomeranian University of Technology in Szczein
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie / Medical University of Lublin
 • Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie / The Agricultural University of Hugon Kołłątaja n Krakow
 • Uniwersytet Wrocławski University of Wroclaw
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy / Jan and Jędrzej Śniadecki University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
 • Politechnika Lubelska / Lublin University of Technology
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / Poznań University of Life Sciences
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / University of Life Sciences in Lublin
 • Siedziba Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, Balice, Kraków / National Research Institute of Animal Production in Balice, Krakow

Rakousko

 • Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. - Universität Klinikum Graz

Ruská federace

 • ФГБУ "Московский НИИ педиатрии и детской хирургии" Минздрава России, г. Москва / Moscow Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery, Moscow
 • Государственное Унитарное Предприятие ''Иммунопрепарат'', г.Уфа / State Unitary Enterprise ''Immunopreparat'', Ufa
 • ЗАО Ставропольский бройлер, г.Ставрополь / Stavropol’s broiler, Stavropol
 • ООО «Провими», Москва / Provimi Ltd., Moscow
 • Кубанский государственный университет, Краснодар / Kuban State University, Kransodar

Slovenská republika

 • Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra / Animal Production Research Centre in Nitra, Lužianky
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava / Children's University Hospital, Bratislava
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / Pavol Jozef Šafárik University in Košice
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica / F.D.Roosevelts University Hospital Medical Centre in Banská Bystrica
  • Ústav dedičných metabolických porúch / Institute of Inherited Metabolic Disorders
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky / Central control and testing agricultural institute in Bratislava
 • Ekologická laboratoria (EL spol. s r.o.) / Environment laboratory (EL Co. Ltd.) in Spišská Nová Ves

Republika Srbsko

 • Vojnomedicinska akademija (VMA) Beograd / Military Medical Academy (VMA) Beograd

Ukrajina

 • "Миронівський хлібопродукт" - Зернопродукт МХП, Київська обл / Joint-Stock Company "Mironovski Hleboprodukt" Kiev

Uzbekistán

 • Tashkent Medical Academy - Ministry of Higher and Secondary-Specialized Education, Tashkent