respektujeme přírodu

LC 5000

Základní gradientní analytická sestava

Firma INGOS dodává HPLC jako jednotlivé moduly nebo celé sestavy složené z jednotlivých modulů.

Sestava složená z čerpadla s kvartálním gradientem, průtokem do 20 ml, UV-VIS detektorem a ručním dávkovacím ventilem.

 

Rozšířená gradientní analytická sestava

Tato sestava nalezne široké uplatnění v HPLC.

Sestava složená z čerpadla s kvartálním gradientem, průtokem do 20 ml, UV-VIS detektorem, termostatem kolon a automatickým dávkovačem.

 

Preparativní sestava

Tato sestava umožňuje díky termostatu kolon použití teplotního gradientu.

Automatický dávkovač zajišťuje možnost nepřetržitého chodu přístroje bez zásahu obsluhy.

Sestava složená z čerpadla s průtokem do 80 ml, UV-VIS detektorem a ručním dávkovacím ventilem.

Tato sestava je vhodná pro širokou škálu semipreparativních a preparativních aplikací.