respektujeme přírodu

HPLC autosamplery

Automatický dávkovač LCS 5040

Dávkovač LCS 5040 je možno osadit diskem pro správu až 80 vzorků. Konkrétní variantu disku je nutné specifikovat zákazníkem při objednávce, přičemž je na jednom přístroji možné kombinovat dva disky - první vždy pro 25 ks a druhý buď pro 40 anebo 80 ks zkumavek. Vzorky je možné chladit Peltierovými články až do teploty okolí snížené o 24°C. Vzorek ze zkumavky je přečerpán do vyměnitelné fixní smyčky o zvoleném objemu v rozsahu 5ul - 1 ml, a v požadovaném čase je injektován do vysokotlaké hydrauliky kapalinového chromatografu. Mezi jednotlivými odběry vzorku je jehla i smyčka vymyta a vysušena. Sampler je vybaven šesticestným ventilem SV 11. Automatický dávkovač LCS 5040 je plně ovladatelný freeware systémem CHROMuLAN či komerčním softwarem Clarity (Clarity Demo download).

 

disky pro správu vzorků 25 ks 1,5 ml eppendorfek nebo 25 ks 1,5 ml skleněných vialek
  40 ks 0,5 ml eppendorfek nebo 40 ks 0,8 ml skleněných vialek
  80 ks 0,5 ml eppendorfek nebo 80 ks 0,8 ml skleněných vialek
smyčka 5ul - 1ml, fixní
chlazení Peltierovy články, teplota okolí snížená o 24°C

 

Dokumenty ke stažení

 

 

Manuální dávkovač SV 11

 

Manuální dávkovač SV 11 je osazen ručně přepínatelným šesticestným ventilem, umožňujícím vložení vzorku dávkovací stříkačkou. Ventil je vybaven magnetickým spínačem pro spuštění analýzy v ovládacím programu. Tento typ dávkování doporučujeme pro pracoviště s nízkou frekvencí dávkování, např. pro vzdělávací účely školních pracovišť a vědecké účely.