inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Metro Praha

Společnost INGOS s.r.o. se dlouhodobě podílí na výstavbě nových stanic metra, podílela se na obnově metra po povodních v roce 2002 a průběžně se podílí na rekonstrukci elektrických a technologických zařízení v provozovaných stanicích pražského metra.

Dodáváme technologická zařízení vč. automatizovaného systému dispečerského řízení (ASDŘ) energetiky a technologie metra a softwarového vybavení.

V rámci výstavby nových tras metra včetně modernizace stávajícího metra nabízíme spolupráci na přípravě a vlastní realizaci, a to:

  • Audit stávajících technologických zařízení (audit)
  • Návrh nového technického řešení
  • Návrh komplexního bezpečnostního systému (KBS) ochrany cestujících
  • Vypracování projektové dokumentace a realizaci projektů formou komplexních dodávek

Uvedené činnosti nabízíme pro následující oblasti:

  • Technologická zařízení
  • Energetická zařízení
  • Speciální zařízení OSM (ochranný systém metra)
  • Vzduchotechnika
  • Strojní zařízení
  • KBS