inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > O divizi EnergoRea

EnergoRea - Silnoproudá zařízení a měřící a regulační systémy

Divize EnergoRea poskytuje služby v projekční, inženýrské a dodavatelsko-montážní činnosti, zaměřuje se na silnoproudá zařízení a měřící a regulační systémy, zejména pro hydroenergetiku, tepelnou techniku, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, řízení úpravy vody a čistíren odpadních vod, a to nejen v Čechách, ale i v mnoha zemích po celém světě.

V roce 1998 rozšířila divize EnergoRea svou činnost o vlastní výrobu rozvaděčů nízkého napětí. Pro pražské metro dodává technologická zařízení včetně automatizovaného systému dispečerského řízení, energetiky a technologie metra a softwarového vybavení.

Rovněž zajišťuje záruční a pozáruční servis všech dodávaných zařízení a přístrojů. Poskytuje kompletní péči o technická zařízení budov, energetické a tepelné hospodářství, vodárenské a vodohospodářské stavby, výrobní a nevýrobní technologie a ekologické stavby.

 

Naše projekty ve světě

Evropa Česká republika, Slovensko, Polsko, Litva, Makedonie, Norsko, Rusko, Bělorusko, ŘeckoBulharsko
Asie Turecko, Gruzie, Ázerbájdžán, Indie, Filipíny, Indonésie, Japonsko
Afrika Demokratická republika Kongo
Amerika Peru, Mexiko, Panama, Salvador, Kostarika, Bolívie
 
Pro zobrazení referencí z oboru hydroenergetiky v dané zemi klikni na odkaz v tabulce nebo na zelený bod v mapě. Reference z ostatních oblastí divize EnergoRea najdete zde.
 
 

Vývoj divize EnergoRea

1995

založení INGOS s.r.o.
1997 vznik divize Energo a divize Rea, dodávky pro Dopravní podnik Praha, Ústřední čistírnu odpadních vod
v Praze, Plzni apod.
1998 vznik samostatné výroby rozvaděčů
1999 dodavatelská činnost na zakázkách především v ČR, rozšíření o projektovou činnost v oblastech energetiky
2002 rozšíření dodavatelské činnosti po povodních (především pro ÚČOV v Praze Troji), a také v souvislosti
s rekonstrukcí a budováním nových stanic pražského metra
2003 postupné rozšiřování dodavatelské činnosti na zakázkách v Evropě a v Africe
2005 počátek dodavatelské činnosti na zakázkách v Asii
2006 Ocenění - Nejlepší stavba vodního hospodářství v roce 2006 - MVE Vraňany
2009 sloučení divizí Energo a Rea do společné divize EnergoRea
2010 nárůst dodavatelské činnosti na zakázkách v Evropě, Asii i v Latinské Americe
2013 zakázky v ČR, na Slovensku, v Peru, Mexiku, Panamě, Salvadoru, Ázerbájdžánu, Gruzii, Řecku, Turecku, Bělorusku, Rusku, v Indonésii a na Filipínách
2015 20. výročí založení firmy INGOS s.r.o., nové zakázky v Kostarice a v Bulharsku
2016 nové zakázky v Bolívii a Japonsku
2019 úspěšné dokončení dalších zakázek v ČR, Makedonii, Gruzii a v Peru
2020 nové zakázky v ČR, Gruzii, Turecku, Japonsku a na Filipínách

 

Reference - Energetika

Ázerbájdžán

 • VE Tahtakorpu, 2014 projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 3 × 11,5 MVA

Bělorusko

 • VE Polockaia, 2017 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 5 × 4830 kVA
 • VE Grodnenskaia, 2012 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 5 × 3950 kVA

Bolívie

Stavební práce: projekt a výstavba strojovny (rozšíření stávající strojovny) a tlakového přívodního potrubí

Mechanická část: projekt a dodávka horizontální Peltonovy turbíny, generátoru a příslušenství kulového ventilu DN 800

Elektrická část: projekt a dodávka kompletního elektrotechnologického zařízení VVN, VN, NN, o výkonu 1×18 MVA, projekt a dodávka řídicího systému elektrárny a SCADA systému elektrárny

Bulharsko

 • MVE Pchelina, 2015 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN pro vodní elektrárnu o výkonu 2 × 800 kVA

Česká republika

 • VE Nechranice, 2021 - projekt a dodávka výměny ochran generátoru, elektroinstalace, polní instrumentace, revize buzení generátorů a montáž zařízení VN 6,3 kv a 22 kV pro vodní elektrárnu o výkonu 2 x 6,25 MVA
 • MVE Modřany, 2020 - projekt a dodávka modernizace řídicího systému a elektrických ochran vodní elektrárny o výkonu 3 x 500 kW
 • MVE Labe - Hradec Králové, 2019 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN elektrárny o výkonu 3 × 250 kVA
 • MVE Štvanice, 2019 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN elektrárny o výkonu 3 × 2100 kVA
 • MVE Želivka, 2018 - projekt a dodávka řídicího systému pro elektrárnu o výkonu 1 x 600 kVA
 • MVE Klabava, 2018 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN elektrárny o výkonu 1 x 250 kVA
 • MVE Brandýs nad Labem, 2018 - projekt a dodávka řídicího systému elektrárny a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN elektrárny o výkonu 2 × 1530 kVA
 • MVE Počaply, 2017 - projekt a dodávka řídicího systému, elektrických ochran a kompletního elektrotechnologického zařízení NN pro elektrárnu o výkonu 2 × 30 kVA
 • VE Lobkovice, 2016 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1265 kVA
 • MVE Litice, 2015 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN vodní elektrárny o výkonu 1 x 1330 kVA
 • MVE Libčice, 2014 - modernizace řídicího systému a elektrických ochran vodní elektrárny o výkonu 2 x 2700 kVA
 • MVE Štětí, 2014 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 4000 kVA
 • MVE Podbaba, 2014 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 820 kVA
 • MVE Lipno II, 2014 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 1 × 375 kVA
 • MVE Nové Hamry, 2014 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 1 × 120kVA
 • MVE Tři Chaloupky, 2013 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 2000 kVA
 • ORC Vodňany - Organický Rankinův cyklus, 2013 - projekt a dodávka elektrotechnologického zařízení NN, elektrických ochran a fázování generátoru pro plynovou turbínu elektrárny o výkonu 1 × 720 kVA
 • MVE Litoměřice, 2013 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního  elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 3800 kVA
 • MVE Pardubice, 2012 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 2450 kVA
 • MVE Smiřice, 2012 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 3200 kVA
 • MVE Římov, 2011 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 800 kVA a 1 × 400 kVA
 • MVE Seč, 2011 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 3900 kVA
 • MVE Kunčina Ves, 2009 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení vodní elektrárny o výkonu 1 × 37 kW a 1 × 207 kW
 • MVE Kostomlátky, 2008 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1480 kVA
 • MVE Hradištko, 2008 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1160 kVA
 • Wikov Wind - zkušební pracoviště, 2007 - dodávka technologie pro napájení zkušebního pracoviště větrných turbín, rozvodna 6 kV, rozvody NN, kabeláž
 • MVE Obříství, 2007 - výměna ŘS, ochran, elektroinstalace, projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1200 kVA
 • MVE Spálov, 2007 - výměna ŘS, ochran, elektroinstalace projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1500 kVA
 • MVE Vraňany, 2007 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 3125 kVA
 • MVE Pastviny, 2006 - modernizace řídicího systému vodní elektrárny o výkonu 1 × 4000 kVA
 • MVE Přelouč, 2005 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1200 kVA
 • MVE Želivka, 2004 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 600 kVA
 • MVE Štvanice, 2002/04 - oprava řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN pro výkon 3 × 1900 kVA, modernizace stroje TG3
 • MVE Libčice, 2002/03 - dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN pro výkon 2 × 2500 kVA v rámci oprav po povodni včetně řídicího systému, elektrických ochran a vývodu 22 kV
 • MVE Podbaba, 2002/03 - dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN pro výkon 2 × 820 kVA v rámci oprav po povodni včetně řídicího systému, elektrických ochran a vývodu 22 kV
 • MVE Potůčky, 2003 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN pro výkon 1 × 190 kVA
 • ÚČOV Praha - oprava energocentra, 2003 - oprava řídicího systému a rozvoden energocentra po povodni - rozvodny 22 kV, 6,3 kV a rozvaděče NN
 • ÚČOV Praha - výměníky a teplovod, 2002 - zvýšení výkonu a rekonstrukce teplovodu, projekt a dodávka řídicího systému a kompletního technologického zařízení pro rozvod teplé užitkové vody a ústředního topení vč. tepelných
 • MVE Pastviny, 2001 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN pro výkon 1 × 4000 kVA
 • ÚČOV Praha - 4. kogenerační jednotka, 2000/01 - projekt a realizace 4. kogenerační jednotky vč. úpravy bioplynu pro zařízení spalující bioplyn v čistírně (stavební část, VZT, rozvody a akumulace vody, rozvody a úprava bioplynu, elektrotechnologie, měření a regulace)
 • ÚČOV Praha - řídicí systém energocentra, 2000/01 - projekt a dodávka řídicího systému energocentra a monitorovacího systému ochran
 • MVE Kostelec nad Labem, 2000 - projekt a realizace kompletního elektrotechnologického zařízení pro výkon 3 × 770 kW, generální dodavatel včetně rekonstrukce hydrauliky
 • ÚČOV Praha - rekonstrukce energocentra, 1999 - výměna rozvodny R62 (6,3 kV) a hlavního rozvaděče NN, (In=1600A)
 • MVE Krhanice, 1999 - projekt a realizace kompletního elektrotechnologického zařízení pro výkon 2 × 200 kW, generální dodavatel včetně rekonstrukce hydrauliky
 • MVE Mohelno, 1999 - projekt a realizace kompletního elektrotechnologického zařízení pro výkon 1 × 600 kW
 • ÚČOV Praha - energocentrum, 1998 - studie využití plynového motoru, projekt rekonstrukce ochran ve stávajících rozvodnách
 • MVE Spálov, 1998 - projekt a realizace elektrotechnologického zařízení rekonstrukce vodní elektrárny včetně elektrických ochran pro výkon 2 × 1200 kW, inženýring řídicího systému
 • MVE Libčice, 1997/98 - oživení, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu el. zařízení pro výkon 2 × 2400 kVA

Demokratická republika Kongo

 • MVE Lubilanji II, 2006 - dodávka digitálních regulátorů Kaplanových turbín pro výkon 3 × 1800 kVA
 • MVE Lubilanji II - bis, 2003 - dodávka digitálních regulátorů Kaplanových turbín pro výkon 3 × 1800 kVA

Filipíny

 • VE Davao, v realizaci - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN pro vodní elektrárnu o výkonu 1 × 3030 kVA
 • VE Timbaban, v realizaci - projekt a dodávka řídicího systému elektrárny a kompletního elektrotechnologického zařízení VVN, VN, NN elektrárny o výkonu 3 × 7862 kVA
 • VE FLS, 2015 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 2400 kVA
 • VE Cabulig rehabilitace, 2015 - celková rehabilitace elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2× 5700 kVA po povodních z roku 2014
 • MVE Bubunawan, 2014 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 7300 kVA
 • VE Cabulig, 2012 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 5800 kVA
 • MVE Umiray, 2012 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 1000 kVA
 • MVE San Luis, 2010 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 450 kVA
 • MVE Sevilla, 2008 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1660 kVA

Gruzie

 • VE Lajanuri TG3, v realizaci - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN pro vodní elektrárnu po rekonstrukci generátoru a turbíny TG3 s výkonem 1 x 46 MVA
 • VE Dzevrula TG2, v realizaci - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN pro vodní elektrárnu po rekonstrukci generátoru a turbíny TG2 s výkonem 1 x 25 MVA
 • VE Shaori TG1, TG2, TG3, v realizaci - projekt a dodávka řídicího systému soustrojí o výkonu 3 x 13,2 MVA
 • VE Skhalta, 2020 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN pro vodní elektrárnu o výkonu 2 × 3131 kVA
 • VE Gumati TG2, 2019 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN po rekonstrukci generátoru a turbíny TG2 o výkonu 13,75 MVA, celkový výkon elektrárny 4 × 13,75 MVA
 • VE Rioni TG2, 2019 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN po rekonstrukci generátoru a turbíny TG2 o výkonu 18,75 MVA, celkový výkon elektrárny 4 × 18,75 MVA
 • VE Chkhorotsku, 2019 - projekt a dodávka řídicího systému pro vtokový objekt a pro soustrojí TG1 o výkonu 3750 kVA
 • VE Lajanuri, 2017 - projekt a dodávka řídicího systému soustrojí TG2 o výkonu 1 × 46 MVA
 • VE Lajanuri, 2016 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrických ochran soustrojí TG1 o výkonu 1 × 46 MVA
 • VE Gumati TG4, 2016 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN soustrojí TG4 o výkonu 1 × 13,75 MVA
 • VE Atsi TG1, 2016 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN, VN a VVN vodní elektrárny o výkonu 1 x 13 MVA
 • VE Rioni, 2014 - dodávka a zprovoznění řídicího systému včetně regulátoru turbíny o výkonu 1 x 18 MVA
 • VE Gumati TG1, 2012 - projekt a dodávka řídicího systému soustrojí TG1 o výkonu 1 × 15,9 MVA

Indie

 • MVE Patikari, 2008 - návrh a dodávka digitálního regulátoru turbíny o výkonu 2 × 11,5 MVA

Indonésie

 • VE Cilaki 1B, 2018 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 3 × 4122 kVA
 • VE Pakkat, 2016 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 3 × 8545 kVA
 • MVE Parluasan, 2012 - projekt a dodávka řídicího systému, elektrických ochran a elektrotechnologického zařízení NN elektrárny o výkonu 2 × 2770 kVA
 • VE Amplegading, 2010 - projekt a dodávka řídicího systému, elektrických ochran a elektrotechnologického zařízení NN elektrárny o výkonu 2 × 6540 kVA
 • MVE Kalumpang, 2005 - dodávka řídicího systému vodní elektrárny o výkonu 1 × 1800 kVA
 • MVE Hanga-Hanga, 2005 - dodávka řídicího systému vodní elektrárny o výkonu 2 × 1540 kVA

Japonsko

 • MVE Masudama, 2021 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení VN a NN vodní elektrárny o výkonu 1 x 600 kVA
 • MVE S1 Shirataki, 2015 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 1 x 266 kVA

Kostarika

 • MVE Fideca 4, 2016 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 1 x 791 kVA

Litva

 • MVE Balskai, 2004 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1750 kVA

Makedonie

 • VE Kalimanci, 2019 - projekt, dodávka a instalace řídicího systému (PLC+SCADA) MVE, jedná se o kompletní renovaci stávajícího systému řízení a vizualizace
 • VE Pena, 2019 - projekt, dodávka a instalace řídicího systému (PLC+SCADA) MVE, jedná se o kompletní renovaci stávajícího systému řízení a vizualizace
 • MVE Zrnovci, 2009 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN elektrárny o výkonu 2 × 1100 kVA
 • VE Matka, 2008 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 6000 kVA
 • MVE Dosnica, 2008 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 3 × 2200 kVA
 • VE Sapuncica, 2008 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1600 kVA
 • VE Pesocani, 2008 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1600 kVA
 • MVE Pena, 2007 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1600 kVA
 • VE Kalimanci, 2006 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 7500 kVA

Mexiko

 • MVE Arco Iris, 2013 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrických ochran vodní elektrárny o výkonu 2 × 4300 kVA

Norsko

 • MVE Skjelfoss, 2011 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 1 × 250 kVA

Panama

 • VE Concepcion, 2014 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrických ochran vodní elektrárny o výkonu 2 × 6300 kVA
 • VE Las Perlas Sever, 2013 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 5500 kVA
 • VE Las Perlas Jih, 2013 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 5500 kVA

Peru

 • VE Poechos 1, 2019 - projekt, dodávka a instalace řídicího systému (PLC+SCADA) MVE, jedná se o kompletní renovaci stávajícího systému řízení a vizualizace
 • VE Rucuy, 2016 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 11 MVA
 • VE Chancay, 2016 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 11 MVA
 • SINERSA Control Centre, 2015 - projekt a dodávka řídicího systému dispečinku pro vodní elektrárny Curumuy, Poechos 1, Poechos 2  a Chancay (celkový instalovaný výkon cca 65 MVA) vč. přenosu vybraných informaci a komunikace na dispečink provozovatele distribuční soustavy
 • VE Curumuy, 2015 - projekt a dodávka řídicího systému, elektrických ochran a buzení generátorů vodní elektrárny o výkonu 2 x 7500 kVA
 • VE Poechos 2, 2009 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 5400 kVA

Polsko

 • MVE Otmuchow, 2014 - projekt a dodávka digitálního regulátoru turbín vodní elektrárny o výkonu 2 × 4000 kVA
 • MVE Laczany, 2013 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 1500 kVA
 • MVE Zawada, 2006 - dodávka řídicího systému vodní elektrárny o výkonu 2 × 630 kW
 • MVE Krapkowice, 2006 - dodávka řídicího systému vodní elektrárny o výkonu 2 × 630 kW
 • MVE Rakowice, 2005 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN pro výkon 2 × 1200 kVA
 • MVE Krepna, 2004 - dodávka řídicího systému vodní elektrárny o výkonu 2 × 630 kW
 • MVE Zielisko, 2003 - projekt a dodávka řídicího systému pro výkon 1 × 800 kVA
 • MVE Kosciuszko, 2003 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN pro výkon 3 × 1200 kVA
 • MVE Zielisko, 2002 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN pro výkon 1 × 550 kVA a 1 × 520 kVA

Rusko

 • MVE Rumjakovski, 2013 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrických ochran vodní elektrárny o výkonu 1 × 790 kVA

Řecko

 • MVE Ilarion, 2014 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrických ochran rozvaděčů VN vodní elektrárny o výkonu 1 x 4536 kVA

Salvador

 • MVE Chaparral U3, v realizaci - projekt a dodávka kompletního elektrotechnologického zařízení NN a řídícího sytému RT elektrárny o výkonu 1 x 1210 kVA
 • VE Chaparral U1 & U2, v realizaci - projekt a dodávka řídícího sytému RT elektrárny o výkonu 2 x 36 MVA
 • MVE Cucumacayán, 2014 - projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 1700 kVA

Slovensko

 • MVE Dubová TG2, 2015 - projekt a dodávka řídicího systému RT o výkonu 1 × 1210 kVA
 • VE Čierný Váh TG5, TG6, přečerpávací vodní elektrárna, 2013 - projekt a dodávka regulátoru digitální turbíny pro jednotku č. 5 a jednotku č. 6, výkon jednotky 124 MVA
 • VE Ružín TG1, přečerpávací vodní elektrárna, 2013 - projekt a dodávka regulátoru digitální turbíny pro jednotku č. 1, výkon jednotky 35 MVA
 • VE Nosice, 2013 - projekt a dodávka regulátoru digitální turbíny pro jednotku č. 3, výkon jednotky 30 MVA
 • VE Trenčín, 2013 - projekt a dodávka regulátoru digitální turbíny pro jednotku č. 2, výkon jednotky 11,5 MVA
 • VE Kráľová, 2013 - projekt a dodávka regulátoru digitální turbíny pro jednotku č. 1 a 2, výkon jednotky 26 MVA
 • VE Lipovec, 2012 - projekt a dodávka řídicího systému soustrojí o výkonu 1 × 16 MVA
 • MVE Stará Ľubovňa, 2012 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 280 kVA
 • VE Hronská Dúbrava, 2012 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 3 × 800 kVA

Turecko

 • VE Yamanli II TG3, TG4, 2021 - projekt a dodávka hydraulického a digitálního regulátoru turbíny o výkonu 2 x 11 MW
 • VE Yamanli TG1, TG5, 2020 - projekt a dodávka hydraulického a digitálního regulátoru turbíny o výkonu 1 x 24 MW a 1 x 13 MW
 • VE Dogancay TG1, TG2, 2020- projekt a dodávka hydraulického a digitálního regulátoru turbíny o výkonu 2 x 31
 • MVE Kavsakbendi 1, 2014 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 6600 kVA
 • VE Ortacag, 2013 - projekt a dodávka řídicího systému o výkonu 1 × 15 MVA
 • MVE Sarigüzel 1, 2013 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 4400 kVA
 • MVE Kandil 1, 2013 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 1 × 5600 kVA
 • VE Arakli 4, 2013 - projekt a dodávka řídicího systému vodní elektrárny o výkonu 2 × 5700 kVA
 • HES Kayalik, 2009 - projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN vodní elektrárny o výkonu 2 × 3500 kVA