inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Gruzie

VE Chkhorotsku, v realizaci

Projekt a dodávka řídicího systému.

VE Gumati TG2, v realizaci

VE Rioni TG2, v realizaci

VE Skhalta, v realizaci

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN pro vodní elektrárnu o výkonu 2 × 3131 kVA.

VE Lajanuri, 2017

Projekt a dodávka řídicího systému soustrojí TG2 o výkonu 1 × 46 MVA.

VE Lajanuri, 2016

Projekt a dodávka řídicího systému a elektrických ochran soustrojí TG1 o výkonu 1 × 46 MVA.

VE Gumati TG4, 2016

Projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN soustrojí TG4 o výkonu 1 × 13,75 MVA.

VE Atsi TG1, 2016

Projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN, VN a VVN vodní elektrárny o výkonu 1 x 13 MVA.

VE Rioni, 2014

Dodávka a zprovoznění řídicího systému včetně regulátoru turbíny o výkonu 1 x 18 MVA.

VE Gumati, 2012

Projekt a dodávka řídicího systému soustrojí TG1 o výkonu 1 × 15,9 MVA.