inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > Aktuality

MVE Labe - Hradec Králové I (Hučák)

28.02.2020
Oprava, rekonstrukce a modernizace malé vodní elektrárny Labe (Hučák) na řece Labi v Hradci Králové...

V prosinci 2019 byla dokončena modernizace malé vodní elektrárny Labe (Hučák) na řece Labi v Hradci Králové. Jedná se o historickou elektrárnu poprvé uvedenou do provozu již v roce 1912, ve které jsou instalovány tři Francisovy turbíny, každá o výkonu  270kW. Modernizace provedená v letech 2018 – 2019 zahrnovala rekonstrukci turbín, generátorů a kompletní elektrické části, v rámci které naše společnost dodala novu skříňovou rozvodnu 5kV, transformátor vlastní spotřeby, statické buzení generátorů, řídicí systém všech tří soustrojí a elektrárny vč. systému SCADA, elektrické ochrany, rozvody nízkého napětí a kabelové rozvody.

Celá rekonstrukce byla provedena s citlivým přístupem k původní technologii i samotné secesní budově elektrárny, která je chráněnou kulturní památkou. Investorem akce byla společnost ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Více informací o opravě, rekonstrukci a modernizaci vodní elektrárny Hučák na Labi bylo zveřejněno v dubnovém vydání časopisu Stavebnictví.