respektujeme přírodu

XI. KÁBRTOVY DIETETICKÉ DNY

21.04.2015
Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv - 14. května 2015

Divize Laboratorní přístroje se zúčastní dne 14. května 2015 jako vystavovatel XI. ročníku KÁBRTOVÝCH DIETETICKÝCH DNŮ v Brně, kde představí své přístroje - analytický analyzátor AAA 500 a rotační vakuovou odparku RVO 400. Rádi Vás uvítáme na našem stánku.

XI. Kábrtovy dietetické dny