inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > Aktuality

Vodní elektrárna Corani - Bolívie

31.05.2016
V dubnu 2016 byl podepsán kontrakt na rozšíření vodní elektrárny Corani v Bolívii…

V dubnu 2016 byl podepsán kontrakt na rozšíření vodní elektrárny Corani v Bolívii. Jedná se o projekt na klíč sestávající z rozšíření stávající vodní elektrárny se čtyřmi soustrojími o páté soustrojí výkonu 18MVA.

Součástí kontraktu je rozšíření stávající strojovny soustrojí, výstavba nového odtokového kanálu a napojení přívodního potrubí na stávající dvojici přivaděčů včetně kotevních bloků a potrubních uzávěrů.

Součástí dodávky je kompletní strojně technologická část nového soustrojí - horizontální Peltonova turbína a generátor, potrubní uzávěr, přivaděč a také elektro část - VVN vývod pro napojení do stávající rozvodny 115kV, transformátor 18MVA, 10kV rozvaděče generátoru a vlastní spotřeby, NN rozvaděče hlavního a záložního napájení, řídicího systému, elektrických ochran a buzení generátoru. Stavební část bude realizována našim Bolívijským partnerem.