respektujeme přírodu

14. ročník International Nutrition & Diagnostics Conference 2014

11.08.2014
14. mezinárodní konference věnovaná vztahům mezi výživou a lidským zdravím INDC 2014

Divize Laboratorní přístroje se ve dnech 2. - 3. 9. 2014 zúčastní jako vystavovatel 14. ročníku International Nutrition & Diagnostics Conference 2014 v Praze, kde představí své přístroje - kapalinový chromatograf LC 5000 a rotační vakuovou odparku RVO 400. Rádi Vás uvítáme na našem stánku.

http://www.indc.cz