inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Peru

MVE Poechos 1, 2019

Projekt, dodávka a instalace řídicího systému (PLC+SCADA) MVE, jedná se o kompletní renovaci stávajícího systému řízení a vizualizace.

VE Chancay/Rucuy, 2016

Projekt a dodávka řídicího systému a elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 11 MVA.

V únoru 2013 společnost INGOS s.r.o. podepsala smlouvy se společnostmi SINERSA SA a Empresa Administradora Chungar SAC na dodávku a montáž elektrické a ovládací části na vodní elektrárny Chancay (SINERSA) a přidruženou Rucuy (Chungar) v Peru, oblast Huaral. Obě elektrárny jsou připojeny ke společnému přivaděči s délkou cca 1300 m, který je napájen derivačním kanálem v celkové délce cca 13 km.

Součástí systému kanálů je ovládací zařízení pro vyrovnávací nádrž, sedimentační nádrž, vtokový objekt a vodní komoru, všechny jsou vybaveny PLC s komunikací se strojovnou. Vodní spád je 650 metrů, ve strojovně jsou instalovány celkem čtyři horizontální soustrojí Peltonovy turbíny se synchronním generátorem, 10 MW každé.

Dodávka se skládá z 60kV VVN, VN a NN zařízení, kompletního řízení a systému elektrických ochran obou elektráren a společného dispečinku s nástěnnými monitory se SCADA systémem. VVN zařízení zahrnuje dodávku 60kV vývodu s proudovými a napěťovými transformátory, vypínač kombinovaný s odpojovačem v podobě COMPASS modulu od ABB a výkonový transformátor 40MW výrobce WEG.

VN zařízení je založeno na 13,8kV rozvaděči ZS1-ABB skládajícího se z dvojice rozvoden každá o pěti polích. NN řídicí a ovládací rozvaděče jsou výrobkem INGOSu, řídicí systém ABB na bázi PLC je proveden na řadě AC-800 a elektrická ochranná relé jsou dodávkou GE. Elektrárna je napájena přes pomocný transformátor 160kVA, 110VDC záložní systém je napájený bateriemi s usměrňovači Eltek.

Vzájemná komunikace mezi jednotlivými vtokovými objekty a strojovnou vodní elektrárny je zajištěna optickým vedením v kruhové topologii implementovaným ve vzdušném napájecím vedení 20kV(OPGU) zajišťovaným investorem. Projekt byl uveden do provozu v srpnu 2016 s ověřenými technickými parametry podle návrhu.

SINERSA Control Centre, 2015

Projekt a dodávka řídicího systému dispečinku pro vodní elektrárny Curumuy, Poechos 1, Poechos 2  a Chancay (celkový instalovaný výkon cca 65 MVA) vč. přenosu vybraných informaci a komunikace na dispečink provozovatele distribuční soustavy.

VE Curumuy, 2015

Projekt a dodávka řídicího systému, elektrických ochran a buzení generátorů vodní elektrárny o výkonu 2 x 7500 kVA.

VE Poechos 2, 2009.

Projekt a dodávka řídicího systému a kompletního elektrotechnologického zařízení NN a VN vodní elektrárny o výkonu 2 × 5400 kVA.