inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > O divizi EnergoRea

EnergoRea - Silnoproudá zařízení a měřící a regulační systémy

Divize EnergoRea poskytuje služby v projekční, inženýrské a dodavatelsko-montážní činnosti, zaměřuje se na silnoproudá zařízení a měřící a regulační systémy, zejména pro hydroenergetiku, tepelnou techniku, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, řízení úpravy vody a čistíren odpadních vod, a to nejen v Čechách, ale i v mnoha zemích po celém světě.

V roce 1998 rozšířila divize EnergoRea svou činnost o vlastní výrobu rozvaděčů nízkého napětí. Pro pražské metro dodává technologická zařízení včetně automatizovaného systému dispečerského řízení, energetiky a technologie metra a softwarového vybavení.

Rovněž zajišťuje záruční a pozáruční servis všech dodávaných zařízení a přístrojů. Poskytuje kompletní péči o technická zařízení budov, energetické a tepelné hospodářství, vodárenské a vodohospodářské stavby, výrobní a nevýrobní technologie a ekologické stavby.

 

Vývoj divize EnergoRea

 
1995 založení INGOS s.r.o.
1997 vznik divize Energo a divize Rea, dodávky pro Dopravní podnik Praha, Ústřední čistírnu odpadních vod
v Praze, Plzni apod.
1998 vznik samostatné výroby rozvaděčů
1999 dodavatelská činnost na zakázkách především v ČR, rozšíření o projektovou činnost v oblastech energetiky
2002 rozšíření dodavatelské činnosti po povodních (především pro ÚČOV v Praze Troji), a také v souvislosti
s rekonstrukcí a budováním nových stanic pražského metra
2003 postupné rozšiřování dodavatelské činnosti na zakázkách v Evropě a v Africe
2005 počátek dodavatelské činnosti na zakázkách v Asii
2006 Ocenění - Nejlepší stavba vodního hospodářství v roce 2006 - MVE Vraňany
2009 sloučení divizí Energo a Rea do společné divize EnergoRea
2010 nárůst dodavatelské činnosti na zakázkách v Evropě, Asii i v Latinské Americe
2013 zakázky v ČR, na Slovensku, v Peru, Mexiku, Panamě, Salvadoru, Ázerbájdžánu, Gruzii, Řecku, Turecku, Bělorusku, Rusku, v Indonésii a na Filipínách
2015 20. výročí založení firmy INGOS s.r.o., nové zakázky v Kostarice, Bulharsku, Černé Hoře
2016 nové zakázky v Bolívii a Japonsku

 

Naše projekty ve světě

 
 
Evropa Česká republika, Slovensko, Polsko, Litva, Makedonie, Norsko, Rusko, Bělorusko, Řecko, Černá Hora, Bulharsko
Asie Turecko, Gruzie, Ázerbájdžán, Indie, Filipíny, Indonésie, Japonsko
Afrika Demokratická republika Kongo
Amerika Peru, Mexiko, Panama, Salvador, Kostarika, Bolívie