inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > Reference a ocenění > Reference - Bolívie

Bolívie

VE Corani - soustrojí 5, v realizaci

Stavební práce: projekt a výstavba strojovny (rozšíření stávající strojovny) a tlakového přívodního potrubí.

Mechanická část: projekt a dodávka horizontální Peltonovy turbíny, generátoru a příslušenství kulového ventilu DN 800.

Elektrická část: projekt a dodávka kompletního elektrotechnologického zařízení VVN, VN, NN, o výkonu 1 × 18 MVA, projekt a dodávka řídicího systému elektrárny a SCADA systému elektrárny.

V dubnu 2016 byl podepsán kontrakt na rozšíření vodní elektrárny Corani v Bolívii. Jedná se o projekt na klíč sestávající z rozšíření stávající vodní elektrárny se čtyřmi soustrojími o páté soustrojí výkonu 18MVA.

Součástí kontraktu je rozšíření stávající strojovny soustrojí, výstavba nového odtokového kanálu a napojení přívodního potrubí na stávající dvojici přivaděčů včetně kotevních bloků a potrubních uzávěrů.

Součástí dodávky je kompletní strojně technologická část nového soustrojí - horizontální Peltonova turbína a generátor, potrubní uzávěr, přivaděč a také elektro část - VVN vývod pro napojení do stávající rozvodny 115kV, transformátor 18MVA, 10kV rozvaděče generátoru a vlastní spotřeby, NN rozvaděče hlavního a záložního napájení, řídicího systému, elektrických ochran a buzení generátoru.

Průběh výstavby spodní stavby strojovny a nosných sloupů horní stavby:

  • leden 2017

 

  • únor 2017

  • březen 2017

  • duben 2017

  • květen 2017

  • červenec 2017

  • srpen 2017

  • září 2017