inženýring, výroba, obchod, servis
respektujeme přírodu

Úvodní strana > EnergoRea > Aktuality

Volný nebytový prostor k podnájmu

05.05.2021
Nabízíme k podnájmu nebytový prostor o velikosti 19 m2 ve 2. patře v objektu K Nouzovu 2090/6, Praha 4. Cena měsíčního podnájmu je 240,- Kč/m2 bez DPH...

Nabízíme k podnájmu nebytový prostor o velikosti 19 m2  ve 2. patře v objektu K Nouzovu 2090/6, Praha 4. Cena měsíčního podnájmu je 240,- Kč/m2 bez DPH. Ihned k dispozici.

Nájemné zahrnuje:

  • vlastní užívání nebytového prostoru
  • vytápění
  • vodné, stočné a teplou vodu pro běžný kancelářský provoz
  • el. energii pro běžný kancelářský provoz
  • odvoz běžného kancelářského odpadu
  • možnost pevné telefonní linky a připojení na internet
  • užívání výtahu
  • úklid společných prostor

Do nájemného nejsou zahrnuty náklady na telefon.  Tato položka tvoří přímé náklady podnájemce - fakturace tel. hovorů je prováděna samostatně dle skutečných nákladů. Jako kauci požadujeme 1 měsíční nájem uhradit při podpisu smlouvy.

V případě zájmu o připojení na internet se k nájemnému připočítává částka Kč 500,- + DPH v zákonné výši  za připojení prostřednictvím technických prostředků sítě společnosti INGOS s.r.o. k internetu. Připojení k internetu je 24 hod. denně.

Podnájemce je dále oprávněn užívat společnou kuchyňku a společné WC umístěné v samostatných místnostech ve 2. patře domu.

V případě zájmu o bližší informace nebo o prohlídku NP kontaktujte správce budovy:

Zbyněk Radimský
tel: 731 150 936
e-mail: zbynek.radimsky@ingos.cz